Vi erbjuder allmänna och specialiserade översättningar från svenska till engelska. Exempel på uppdrag inkluderar broschyrer, policydokument, pressmeddelanden, tal, årsredovisningar och delårsrapporter. Alla våra översättare har engelska som modersmål och översätter från svenska till engelska. Och nej, till skillnad från andra byråer erbjuder vi inte hundratals olika språk. Varför inte? Helt enkelt utav respekt för er och den kvalitet vi utlovar att leverera.

Språkgranskning

En text som skrivits av en person som inte har engelska som modersmål bör genomgå en språkgranskning. Ibland kan det vara små saker som behöver justeras men det är just dessa saker som stjäl uppmärksamhet från syftet med texten.

Checklist för beställning

* Vad ska texten användas till?
* Vem ska använda den översatta texten?
* Internt eller externt?
* I vilka länder ska översättningen användas?
* Finns referensmaterial som kan hjälpa översättaren?
* När ska översättningen levereras?
* I vilket format?
* Om texten ska justeras, inom vilken tid?

Jag är intresserad av att få en text översatt.